Yazar, Yusuf Peygamber olarak bildiğimiz Eski Ahit şahsiyetinin gerçekte Vezir Yuya olduğunu iddia ediyor. Din adamı Yusuf ile Krallar Vadisi’ndeki bu yabancı aynı kişi olabilir mi?