Endüstriyel tarımla amaç, miktarı artırmak ve karlılıktır. Kalite önemli değildir. Oysa bilinen bir gerçek, miktar ile kalite arasında ters bir ilişkinin olduğudur. Bir başka deyişle miktar arttıkça gıdaların kalitesi düşmektedir.